CHEWY JUNIOR TRầN QUANG DIệU

CHEWY JUNIOR TRầN QUANG DIệU You gonna love it

order food online

Nhậnxét


4 sao trên tổng 38 đánh giá
21 Oct 2018 tại 17:02 Việc vận chuyển kg chuyên nghiệp cẩu thả bánh thường bị xô lệch và đổ nghiêng,đề nghị phải có dụng cụ chuyên nghiệp hơn nữa khi vận chuyển
5 Aug 2018 tại 16:56 Order delivered with 1 item missing. Ordered again the next day so I called to see if they can make up for that in my next order but the restaurant refused as there was no proof?!? It was only 25k vnd so not worth the hassle but I won’t order again.
3 Jul 2018 tại 15:11 shipper không nhận đồng phục, đòi tiền ship trong khi báo là freeship
7 Sep 2017 tại 4:57 Awesome service.
16 Aug 2017 tại 18:23 Yummy
10 Mar 2017 tại 8:17 Đặt hàng và không bao giờ giao hàng cho khách hàng. Email không trả lời. Order từ ngày 8/3. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Vui lòng refund lại tiền cho mình.
15 Feb 2017 tại 5:28 Giao thiếu. đặt 1 hộp bánh + 1 cái bánh lẻ nữa mà chỉ giao hộp bánh không giao bánh lẻ. Đề nghị xem xét lại việc rà soát đơn hàng!
16 Jan 2017 tại 16:30 Food was good, but delivery took almost 2 hours
8 Nov 2016 tại 15:38 Fast, delicious, excellent customer service
27 Oct 2016 tại 12:34 Cần xem lại shipper , kiếm cách đòi tiền khách dù đã thanh toán online rồi , còn lại mọi thứ đều tốt , bánh ngon xốp , thông điệp truyền tải đẹp.
11 Sep 2016 tại 17:42 Quality is good but delivery so slow, they take a hr to delivery for me, even my place to their store just under 1km
26 Aug 2016 tại 13:58 banh an ngon, giao hang đúng giờ